Mail vanaf de website verbeterd

Via een kleine aanpassing stuurt de website voortaan geen emails meer die afkomen van:

WordPress van mail adres wordpress@zelfontspanners.nl

maar zal het bericht gestuurd worden door

De Zelfontspanners van mail adres webmaster@zelfontspanners.nl

Log a.u.b. in om leden profielen te bekijken.